facebook  linkedin  twitter

"Je boek en je coaching hebben mij geholpen een weloverwogen keuze te maken. Ik zou jouw hulp iedereen die het alleenstaand moederschap overweegt aanraden."
(individuele coaching)

Erkenning

Een kind erkennen betekent officieel vast laten leggen dat een man de vader is van het kind. In principe kan iedere man het kind erkennen, hij hoeft niet de biologische vader te zijn.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag hebben betekent dat je de wettelijk vertegenwoordiger bent van het kind. Als vrouw zonder partner krijg je automatisch het ouderlijk gezag. Je kunt ook kiezen voor gezamenlijk gezag met de donor.

Voogdij

Voogdij is gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouder(s) wordt uitgeoefend maar door iemand anders.

Donor versus verwekker

Er bestaat een groot verschil tussen een donor (een man die sperma doneert) en een verwekker (een man die via de natuurlijke weg een kind verwekt).