facebook  linkedin  twitter

"Jouw begeleiding is rustig, helder en realistisch. Goede opbouw van het programma, met concrete handvatten."
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Voogdij

Voogdij is gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouder(s) wordt uitgeoefend maar door iemand anders.

Er kan sprake zijn van voogdij als bijvoorbeeld de ouder(s) overleden is/zijn. Voogdij wordt uitgeoefend door één of twee personen. Ook een voogdij-instelling als Bureau Jeugdzorg kan de voogdij over een kind hebben.

In een testament of notariële akte kun je één of twee personen aanwijzen als voogd. De persoon die je bij testament benoemt, is niet verplicht de voogdij te aanvaarden. Hij of zij kan de benoeming weigeren.

Als je zelf niets vastgelegd hebt, of de door jou aangewezen persoon weigert, dan zoekt de rechter een ander geschikt persoon.