facebook  linkedin  twitter

"Wat een herkenning in de uitwisseling met andere vrouwen! Dat heeft me gesteund en kracht gegeven"
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag hebben betekent dat je de wettelijk vertegenwoordiger bent van het kind. Als vrouw zonder partner krijg je automatisch het ouderlijk gezag. Je kunt ook kiezen voor gezamenlijk gezag met de donor.

Ouderlijk gezag hebben betekent dat je rechten en plichten hebt:

  • Je moet het kind opvoeden en verzorgen
  • je bent de wettelijk vertegenwoordiger van het kind: dat betekent dat je beslissingen neemt voor het kind, en ook dat je verantwoordelijk bent voor schulden of schade die het kind veroorzaakt

Met 18 jaar wordt het kind meerderjarig en eindigt het ouderlijk gezag. Er geldt dan nog wel een verlengde onderhoudsplicht van drie jaar, dus tot het kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat je de kosten van levensonderhoud en studie van het kind moet blijven betalen.

Als je als vrouw zonder partner een kind krijgt en de donor erkent het kind niet, krijg je automatisch het ouderlijk gezag. Dat geldt ook voor het adopteren van een kind.

Gezamenlijk ouderlijk gezag
Als je met de donor samen het gezag wilt uitoefenen, moet je daartoe een verzoek indienen bij de rechtbank. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de donor het kind heeft erkend.

Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen kan alleen als moeder en donor het verzoek samen doen. Als de donor gezamenlijk gezag wil, maar jij als moeder wilt dat niet, dan kan het verzoek niet gedaan worden.

Wel kan de donor naar de rechter stappen om te vragen het gezamenlijk ouderlijk gezag toch toe te kennen. Hiervoor heeft hij een advocaat nodig, en geldt ook de voorwaarde dat hij het kind erkend heeft. De rechter neemt een beslissing die in het belang is van het kind.