facebook  linkedin  twitter


"Dit boek is doordrongen van warme acceptatie en genuanceerde zorgvuldigheid"
(recensie Geen partner, wel een kinderwens)

Erkenning

Een kind erkennen betekent officieel vast laten leggen dat een man de vader is van het kind. In principe kan iedere man het kind erkennen, hij hoeft niet de biologische vader te zijn.

Als een donor dit doet, betekent dat, dat hij juridisch de ouder van het kind is.

Erkenning is gebaseerd op vrijwilligheid: je kunt een man er niet toe dwingen. Anderzijds moet jij het er als moeder wel mee eens zijn: je moet er toestemming voor geven.

Erkenning brengt rechten en plichten met zich mee:

  • Het kind erf van de vader
  • Het kind kan de achternaam van de vader krijgen
  • De vader moet het kind onderhouden
  • De vader heeft omgangsrecht

 

Erkenning kun je regelen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Je kunt dit doen op het moment van aangifte van de geboorte, maar ook tijdens de zwangerschap of als het kind al wat ouder is. De moeder moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Er zijn geen kosten verbonden aan erkenning.