facebook  linkedin  twitter

"Dit boek is glashelder geschreven. Geen verhullende zinnen, geen kromme redeneringen, maar ook nooit domme simplificaties of irreëel optimisme"
(recensie Geen partner, wel een kinderwens)

Sara, 13 jaar

Fijn om te merken dat gezinnen met alleen een moeder steeds meer vanzelfsprekend hun plek krijgen. Zo ook in Het Puberboek.

Film 'De sterkste man van Nederland'

Een film over Luuk, zoon van Dorien die bewust alleen voor het moederschap koos, en zijn zoektocht naar zijn vader en donor.