facebook  linkedin  twitter

"Wat een herkenning in de uitwisseling met andere vrouwen! Dat heeft me gesteund en kracht gegeven"
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Sara, 13 jaar

Fijn om te merken dat gezinnen met alleen een moeder steeds meer vanzelfsprekend hun plek krijgen. Zo ook in Het Puberboek.

Film 'De sterkste man van Nederland'

Een film over Luuk, zoon van Dorien die bewust alleen voor het moederschap koos, en zijn zoektocht naar zijn vader en donor.