facebook  linkedin  twitter

"Je boek en je coaching hebben mij geholpen een weloverwogen keuze te maken. Ik zou jouw hulp iedereen die het alleenstaand moederschap overweegt aanraden."
(individuele coaching)

Regie over je kinderwens

Ik help je de regie over je kinderwens te nemen. Want ook als het niet gelukt is om (op tijd) een geschikte partner te vinden, zijn er mogelijkheden om je verlangen naar een kind te realiseren.

Het leven loopt soms anders dan je gedacht of gehoopt had: de partner met wie je samen een gezin had willen stichten is er niet. Of misschien heb je een relatie, maar wil hij/zij geen kind(meer), en zul je de liefde moeten afwegen tegen je kinderwens.

 

Je hebt een keuze. Altijd.

Ook in je eentje kun je moeder worden.

Die stap zetten kan moeilijk zijn. Spannend en veelomvattend. Maar er is maar één iemand die kan bepalen of alleenstaand moederschap ook jouw keuze kan zijn, en dat ben jij zelf.

Omdat het zo'n grote, levensbepalende beslissing is, is het helemaal niet gek als je erin vast loopt. De weg kwijt raakt.

 

Ik kan je helpen door te zorgen voor

 

Rust, overzicht en antwoorden op je vragen

Omdat je weet wat er kan, wat voor jou belangrijk is en waar je informatie vindt of terecht kunt met je vragen of voor een behandeling is het een stuk rustiger geworden in je hoofd.

 

Duidelijkheid over de praktische consequenties

Wat het voor jou in praktische zin betekent om alleen moeder te worden: financiën, netwerk, het combineren van werk en zorg. 

 

Maximale tijd om een geschikte donor/vader te vinden

Als je de mogelijkheden kent en weet wat voor jou belangrijk is bij de donorkeuze, kun je heel doelgericht in actie komen en/of op zoek gaan.

 

Vertrouwen in je beslissing

Je kunt een weloverwogen afweging maken, op basis van 'objectieve' informatie en ervaringsverhalen van andere vrouwen, BAM-moeders, donoren en kinderen. Je mag vertrouwen op de keuzes die je maakt, omdat je goed en serieus hebt nagedacht over hoe het voor jou, en meer nog voor jouw eventuele kind zal zijn.

 

Steun en eigen kracht

Je kunt je wens of je plannen met meer vertrouwen delen met je omgeving. Je kunt beter dealen met lastige situaties en je weet waar je terecht kunt voor steun en inspiratie.

 

Ik help je in actie te komen en keuzes te maken. Stappen zetten, actief bezig zijn met je kinderwens. Misschien eerst kleine stapjes en kleine keuzes, maar uiteindelijk ook het grote besluit over wel of niet.

 

Aanpak

Het is niet 'zomaar' dat ik werk met alleenstaande vrouwen die een kinderwens hebben. Ik vind daar wat van, op basis van mijn eigen ervaring, gevoed door onderzoeken, boeken en artikelen, en geinspireerd door talloze gesprekken met vele betrokkenen en bovenal met de vrouwen zelf.

 

Drie uitgangspunten

  • Een kinderwens is een heel natuurlijk verlangen. Ook als je alleen bent.
  • Alleen kiezen voor een kind kan een verantwoorde keuze zijn.
  • Alleen kiezen voor een kind is een ingrijpende keuze, voor jou én voor je kind

 

Dat betekent dat je tijd nodig hebt voor bezinning, om naar je gevoelens, verlangens en gedachten te kijken. Concrete informatie om inzicht te krijgen in de praktische consequenties van de keuze voor alleenstaand moederschap.

Omdat het zo'n ingrijpende en veelomvattende keuze is, is het helemaal niet gek als je niet goed weet waar je moet beginnen, je jezelf verliest in vicieuze denkcirkels en ook angst en twijfel voelt bij het maken van een keuze.

 

Overzicht, structuur en een stappenplan

Als jij behoefte hebt aan overzicht, structuur en een stappenplan om beweging te krijgen in het dilemma geen partner, wel een kinderwens, ben je hier op de goede plek.

 

Lees verder bij

Activiteiten

Astrid

Astrid heeft een traject met 3 individuele coachingsgesprekken gedaan. Dit is hoe zij daarop terugkijkt:

Waarom bij jou?

"Ik wilde graag door jou gecoacht worden omdat ik je boek had gelezen. Ik vond dat je treffend schreef.

Naast feiten en praktische tips beschreef je gevoelens die heel herkenbaar waren. In de nieuwsbrieven beschreef je herkenbare situaties en stelde je vragen die me raakten en waarmee ik aan de slag kon voor mijn eigen zoektocht. De nieuwsbrieven leken (en lijken) vaak precies te passen bij het moment waarin ik me als lezer bevond."

Doel: een stevige(re) basis voor mijn keuze

"Omdat ik heen en weer geslingerd werd door verschillende emoties, gedachten en angsten en door de mening enerzijds van mijn familie (weerstand) en anderzijds mijn vrienden (toejuichen) besloot ik me in te schrijven voor het coaching traject.

Op deze manier wilde ik een stevige basis leggen voor mijn keuze. Mijn eigen basis. En de weg vinden naar mijn hart: wat wilde ik vanuit mijn wezen zonder angsten en gedachten?

Ik had voorgaand aan het traject zelf al veel geschreven om mijn gevoelens en gedachten te ordenen."

Voelen en denken, de hart-kant en de praktische kant

"De opdrachten lieten me weer op een andere manier naar de verschillende aspecten in het proces kijken en nieuwe gevoelens ervaren.  

De opdracht waarbij ik mijn levensloop beschreef en tekende en de opdracht waarin ik mijn gevoelens rondom mijn kinderwens moest beschrijven gaven mij een heel helder inzicht hoe groot die wens is en dat die wens mijn hele leven een rol heeft gespeeld.

Tijdens het schrijfproces komen veel, soms ver weg gestopte, herinneringen boven. Het antwoord op de vraag welke grote beslissingen ik in mijn leven had genomen en welke rol anderen hierbij hadden gespeeld, gaf mij de kracht op mijzelf en mijn hart-gevoel te vertrouwen. 

De afwisseling van schrijvende en visuele opdrachten vond ik inspirerend. Bepaalde beelden ondersteunden direct mijn gevoel, waardoor gevoelens/gedachtes inzichtelijk werden of bevestigd werden.

Binnen de opdrachten is er ruimte voor de hart-kant, voor de verschillende relaties om je heen en ook voor de praktische kant.

De volgorde van de opdrachten vond ik fijn, omdat je je eerst op je diepste verlangen kan focussen. Dat gaf voor mij een heel duidelijk beeld van wat ik wilde. Vanuit dat standpunt kijk je anders tegen de andere aspecten aan die je in dit proces tegenkomt." 

Krachtbron voor de toekomst

"Daarnaast is de verzameling van opdrachten een mooie verslaglegging van een bijzondere ontwikkeling en fase in je leven. Een waardevol document waarop je in de toekomst kunt terugvallen en waar je kracht uit kunt putten.

De kwaliteiten, genoemd door dierbaren, is daar een heel belangrijk onderdeel van. Hoe het leven ook loopt."

Ervaringsdeskundige

"Ik vond de gesprekken fijn, kon mezelf zijn, de sfeer was rustig en vriendelijk. Warm. De vreugde, de twijfels en angsten mochten er zijn. Door erover in gesprek te gaan worden gevoelens, gedachten, problemen en angsten helder. Hierdoor lukte het om ze te rationaliseren, er oplossingen voor te vinden of ze een plek te geven.

En heel fijn hierbij is dat je te maken hebt met een ervaringsdeskundige met dezelfde soort gevoelens, maar ook met de daadwerkelijke ervaring van het in je eentje kinderen ter wereld brengen en opvoeden."

Opbrengst: vertrouwen

"Dit gaf me vertrouwen; vertrouwen in het proces, vertrouwen in hoe ik ten opzichte van het proces sta en vertrouwen in mezelf.

Dank Barbara, veel dank, voor je hulp, feedback en vertrouwen. Het heeft echt veel voor mij betekend."

 

 

Individuele coaching, misschien ook iets voor jou?

 

Vera

Vera heeft een traject gedaan met 6 coachingsgesprekken. Hier is haar terugblik:

Wat eraan vooraf ging

"Toen ik mijn individuele traject begon, spookte het idee van solomoederschap al langer rond in mijn hoofd.

Maar ik bleef hangen in mijn twijfels, angsten en in mijn verdriet om wat er niet was en wat er niet zou zijn.

Ik had mijn kinderwens voorzichtig gedeeld met een paar vriendinnen maar zelfs mensen die er voor mij heel erg toe deden en die ik bij me zou willen weten in het proces, zoals mijn zus, hadden geen idee wat mij zo ontzettend bezig hield."

Behoefte aan structuur en ondersteuning

"Ik liep vast en besefte dat ik iemand nodig had die mijn afwegingsproces structuur zou geven, iemand die een stukje met mij mee zou lopen, die mee zou denken en mij erop zou wijzen als ik in mijn bekende valkuilen zou trappen.

En juist deze ondersteuning heb ik de afgelopen maanden gedurende het individuele traject ervaren."

Happy thoughts en een stok achter de deur

"In een prettige sfeer waarin mijn kinderwens en ik er vanzelfsprekend mochten zijn, zorgden de gesprekken, tips en opdrachten ervoor dat ik me door de grote en kleine vragen werkte, stap voor stap en op mijn tempo.

Vrijwel in het begin kreeg ik bv. de opdracht om bewust stil te staan bij de positieve aspecten en de mooie momenten van mijn kinderwens.

Het lijkt misschien een vanzelfsprekend idee, maar mij hielp dat ontzettend. Als opdracht geformuleerd, moest ik hier dus (eindelijk weer) bij stil staan, en als opdracht geformuleerd, mocht het ook van mezelf.

Ik heb het allemaal in een klein boekje geschreven en koester mijn “happy thoughts” nog steeds.

De gesprekken waren “een stok achter de deur”, er was erkenning en herkenning, bevestiging en acceptatie."

Conclusie: ja ik wil (en mag en kan)

"Ik kreeg veel tips en informatie, en er waren de luchtige momenten die mijn kinderwens en alles daaromheen gewoner maakten.

In het begin van het traject had ik als doel geformuleerd dat ik uiteindelijk graag duidelijkheid wilde hebben, zij het ‘ja’ of ‘nee’. Ik wilde verder kunnen, welke richting het ook zou worden.

Nu heb ik over een paar weken een afspraak voor een intake bij een kliniek - het is dus ‘ja’ geworden.

Ja, ik wil dit.

Ja, ik mag dit.

En ja, ik kan het ook alleen.

Het was hard werken om hier te komen en uiteraard is mijn ‘ja’ nog steeds belast met angsten, twijfels en met de grote en kleine paniek-momenten die erbij horen (ook dat laatste heb ik geleerd)."

Solomoedergezin: anders, maar niet slechter of minder

"Als het allemaal zo loopt zoals ik hoop en ik echt moeder zou mogen worden, zal mijn gezin anders zijn dan ik altijd had gedacht en gehoopt, anders, dan mijn omgeving had verwacht, anders, maar niet slechter of minder.

Dit was een groot issue voor mij en daarom hebben wij er in de gesprekken uitgebreid bij stil gestaan.

De belangrijke mensen in mijn omgeving die er toe doen weten inmiddels niet alleen van mijn keuze, en de stappen die ik zet, ik mag ook rekenen op hun ondersteuning (iets wat nog steeds bijzonder voelt).

Ik heb de afgelopen maanden weer veel over en voor mezelf mogen leren en ben veel verder dan ik had verwacht te zijn.

Dat ik nu kan zeggen, dat ik echt wil gaan voor het solomoederschap, is het resultaat van een enorme ontwikkeling die ik m.n. aan de gesprekken en opdrachten gedurende mijn individueel traject heb te danken.

Misschien was ik er ook alleen gekomen, maar daar ben ik niet van overtuigd en anders had ik er zeker heel veel langer over gedaan."

 

 

Individuele coaching, ook iets voor jou?

 

Henriette

Henriette heeft een traject doorlopen met zes coachingsgesprekken:

Een kind: ja! Maar alleen?

"Twijfelen of ik een kindje wil, heb ik nooit gedaan. Wél of ik dit alleen wou en kon zonder die partner.

Een tijd lang liep ik hier mee rond, zonder echt verder te komen. Ik was op zoek naar dat duwtje in de rug en iemand die me de juiste richting kon geven in dit moeilijke proces.

Via een eerdere workshop kwam ik bij Barbara terecht, voor een serie coachingsgesprekken."

Bewuster en gerichter nadenken. Mét prachtig resultaat!

"Barbara heeft d.m.v. een prettige aanpak mij die richting kunnen geven. Ze heeft me laten zien welke mogelijkheden er zijn, wat bij me past en welke stappen ik daar voor moest nemen.

Een zeer bijzondere ervaring, waarbij ik gedwongen werd bewuster en gerichter na te denken over de invulling van m'n kinderwens.

Nu een jaar later heeft dit tot een prachtig resultaat geleid: zwanger van een homostel, waarbij we op basis van co-ouderschap het kindje gaan opvoeden.

Een mooier resultaat uit deze sessies van Barbara kan ik me niet bedenken!"

Henriette (2013-2014)

 

 

Individuele coaching, ook iets voor jou?

Met z'n tweetjes een gezin zijn

B bij Studio Max Live 1Vandaag was ik te gast in het programma Studio MAX Live. We spraken over BOM en BAM - vrouwen (BOM is écht iets anders dan BAM), de grote vragen waar single vrouwen met een kinderwens antwoorden op moeten vinden én de reactie van de omgeving.