facebook  linkedin  twitter

"Ik voel me rustiger. Opgelucht. Iets wat ik graag wil mag er zijn! Die hele kinderwens was een beetje een verdriet-project aan het worden ..."
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Astrid

Astrid heeft een traject met 3 individuele coachingsgesprekken gedaan. Dit is hoe zij daarop terugkijkt:

Waarom bij jou?

"Ik wilde graag door jou gecoacht worden omdat ik je boek had gelezen. Ik vond dat je treffend schreef.

Naast feiten en praktische tips beschreef je gevoelens die heel herkenbaar waren. In de nieuwsbrieven beschreef je herkenbare situaties en stelde je vragen die me raakten en waarmee ik aan de slag kon voor mijn eigen zoektocht. De nieuwsbrieven leken (en lijken) vaak precies te passen bij het moment waarin ik me als lezer bevond."

Doel: een stevige(re) basis voor mijn keuze

"Omdat ik heen en weer geslingerd werd door verschillende emoties, gedachten en angsten en door de mening enerzijds van mijn familie (weerstand) en anderzijds mijn vrienden (toejuichen) besloot ik me in te schrijven voor het coaching traject.

Op deze manier wilde ik een stevige basis leggen voor mijn keuze. Mijn eigen basis. En de weg vinden naar mijn hart: wat wilde ik vanuit mijn wezen zonder angsten en gedachten?

Ik had voorgaand aan het traject zelf al veel geschreven om mijn gevoelens en gedachten te ordenen."

Voelen en denken, de hart-kant en de praktische kant

"De opdrachten lieten me weer op een andere manier naar de verschillende aspecten in het proces kijken en nieuwe gevoelens ervaren.  

De opdracht waarbij ik mijn levensloop beschreef en tekende en de opdracht waarin ik mijn gevoelens rondom mijn kinderwens moest beschrijven gaven mij een heel helder inzicht hoe groot die wens is en dat die wens mijn hele leven een rol heeft gespeeld.

Tijdens het schrijfproces komen veel, soms ver weg gestopte, herinneringen boven. Het antwoord op de vraag welke grote beslissingen ik in mijn leven had genomen en welke rol anderen hierbij hadden gespeeld, gaf mij de kracht op mijzelf en mijn hart-gevoel te vertrouwen. 

De afwisseling van schrijvende en visuele opdrachten vond ik inspirerend. Bepaalde beelden ondersteunden direct mijn gevoel, waardoor gevoelens/gedachtes inzichtelijk werden of bevestigd werden.

Binnen de opdrachten is er ruimte voor de hart-kant, voor de verschillende relaties om je heen en ook voor de praktische kant.

De volgorde van de opdrachten vond ik fijn, omdat je je eerst op je diepste verlangen kan focussen. Dat gaf voor mij een heel duidelijk beeld van wat ik wilde. Vanuit dat standpunt kijk je anders tegen de andere aspecten aan die je in dit proces tegenkomt." 

Krachtbron voor de toekomst

"Daarnaast is de verzameling van opdrachten een mooie verslaglegging van een bijzondere ontwikkeling en fase in je leven. Een waardevol document waarop je in de toekomst kunt terugvallen en waar je kracht uit kunt putten.

De kwaliteiten, genoemd door dierbaren, is daar een heel belangrijk onderdeel van. Hoe het leven ook loopt."

Ervaringsdeskundige

"Ik vond de gesprekken fijn, kon mezelf zijn, de sfeer was rustig en vriendelijk. Warm. De vreugde, de twijfels en angsten mochten er zijn. Door erover in gesprek te gaan worden gevoelens, gedachten, problemen en angsten helder. Hierdoor lukte het om ze te rationaliseren, er oplossingen voor te vinden of ze een plek te geven.

En heel fijn hierbij is dat je te maken hebt met een ervaringsdeskundige met dezelfde soort gevoelens, maar ook met de daadwerkelijke ervaring van het in je eentje kinderen ter wereld brengen en opvoeden."

Opbrengst: vertrouwen

"Dit gaf me vertrouwen; vertrouwen in het proces, vertrouwen in hoe ik ten opzichte van het proces sta en vertrouwen in mezelf.

Dank Barbara, veel dank, voor je hulp, feedback en vertrouwen. Het heeft echt veel voor mij betekend."

 

 

Individuele coaching, misschien ook iets voor jou?

 

Tags: individuele coaching,, begeleiding, ervaringsverhaal