facebook  linkedin  twitter

"Je boek en je coaching hebben mij geholpen een weloverwogen keuze te maken. Ik zou jouw hulp iedereen die het alleenstaand moederschap overweegt aanraden."
(individuele coaching)

  • Start
  • Blog
  • Donorkeuze: een kwestie van vertrouwen

Donorkeuze: een kwestie van vertrouwen

Een kind krijgen doe je niet alleen. Ook niet als je uiteindelijk voor solomoederschap kiest. Los van een goed netwerk (‘it takes a village to raise a child…’) is er ook een man nodig om het benodigde zaad te leveren voor een bevruchting.

Een donor van de spermabank voelt voor veel vrouwen veiliger dan zelf een donor zoeken. Toch is het in beide gevallen een kwestie van vertrouwen.

Uit een onderzoekje onder 125 single vrouwen met een kinderwens bleek dat 64% van deze wensmoeders het liefst een bekende donor wilde voor het realiseren van hun kinderwens.

Gevolgd door vele ‘maren’. Eén van die lastige aspecten is het feit dat de overeenkomst met een bekende donor gebaseerd is op vertrouwen. Dat je de afspraken niet juridisch volledig dicht kunt timmeren.

Dat maakt dat er – ondanks een duidelijke voorkeur voor een bekende donor – toch vaak gekozen wordt voor de veiligheid van de spermabank.

Een donor via de spermabank

Maar hoeveel zekerheid biedt de spermabank? Zeker, er is een wet waarin de rechten en plichten van alle betrokken zijn vastgelegd. Er zijn afspraken over het maximaal aantal nakomelingen per donor (in Nederland 25). En donoren worden gescreend.

Bedenk dat het uitvoeren en handhaven van deze regels en afspraken mensenwerk is. En blijft. En daarmee over vertrouwen gaat.

Vertrouwen in de donor, dat hij eerlijk is over zichzelf, over zijn gezondheid en motivatie.

Vertrouwen in de medewerkers van de spermabank, en in het systeem. Dat donoren goed gescreend worden. Dat het aantal nakomelingen per donor goed gemonitord wordt.

De praktijk leert helaas dat dat niet altijd goed gaat, getuige diverse nieuwsberichten van de afgelopen maanden:

Bij de spermabank van het ziekenhuis Rijnstate werd het zaad van 15 donoren gebruikt voor (veel) meer dan de afgesproken 25 kinderen.

Omdat er geen nationaal donorregister is, konden twee donoren probleemloos bij meerdere spermabanken doneren, en zo ook de limiet van 25 nakomelingen ver overschrijden.

En ook de gegevens over een donor blijken niet altijd te kloppen, zoals bleek uit de misstanden bij de (inmiddels gesloten) kliniek van dr. Karbaat in Barendrecht. Naast een administratieve chaos, bleek bovendien dat Karbaat naast directeur/arts ook zelf donor was…

Natuurlijk, het gaat ook heel vaak goed. Toch blijft het ook bij een donor via de spermabank een kwestie van vertrouwen.

Bekende donor

Met een bekende donor maak je zelf afspraken, die je vastlegt in een donorcontract. Maar de juridische waarde van een donorcontract is beperkt. Dat boezemt angst in.

Angst dat een donor zich toch, of meer dan afgesproken, gaat mengen in het leven van jou en je kind.

In de praktijk blijkt deze angst ongegrond. Dat bleek uit de vele gesprekken die ik voerde ter voorbereiding van mijn boek Donor bekend. Over het algemeen werden de gemaakte afspraken prima nageleefd. Soms werden ze, meebewegend met de praktijk van het leven van alledag en de wensen van het kind, in goed overleg aangepast.

En áls het anders liep, ging het er meestal om dat de donor zich juist mínder met het kind bemoeide dan afgesproken!

Vertrouwen is de basis voor bekend donorschap.

Maar omdat er aan het uiteindelijke besluit dat iemand voor jou donor gaat zijn een heel proces vooraf gaat, heb je de kans dat vertrouwen te ervaren. Te laten groeien. Bevestigd te zien, in de gesprekken en afspraken die jullie gaandeweg maken.

Dat maakt dat het proces van het zoeken naar, vragen van en in gesprek zijn met een potentiele donor heel belangrijk is. Een proces waarin je wensen en verwachtingen toetst, ervaart hoe je met elkaar communiceert (ook als het lastig is) en daarmee uiteindelijk bouwt aan vertrouwen.

Wat geeft jou vertrouwen?

Het vertrouwen bij afspraken met een bekende donor, gaat over hem en jou. Bij een donor via de spermabank is het een abstracter vertrouwen, en gaat het over een systeem en een groep medewerkers.

Het één is niet beter dan het ander. De keuze is aan jou: in welke weg heb jij (het meest) vertrouwen?

 

Op weg naar een bekende donor: hulp nodig?

Ik hoor je nu denken: ‘leuk en aardig die bekende donor, maar ik ken echt niemand die dat voor mij zou willen doen’. Of: ‘dat lijkt me wel wat, maar ik zou het nooit durven vragen’.

Dat snap ik. Dat is heel herkenbaar. En ook hier leert de praktijk: donoren komen uit onverwachte hoeken, en het stellen van de vraag levert in ieder geval mooie gesprekken op.

Kun jij wel wat ondersteuning gebruiken bij het verkennen van de optie en het zoeken naar en vragen van een potentiele bekende donor? Dan is Traject C wat voor jou.

 

Tags: spermadonor, bekende donor, spermabank