facebook  linkedin  twitter

 "Wat ben ik blij dat ik naar de workshop geweest ben: de beste investering tot nu toe om stappen in het proces naar solomoederschap te zetten"
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

  • Start
  • Niet Bio moederschap

Moeder worden zonder zelf te baren

Als je zelf geen kinderen (meer) kunt of wilt krijgen, zijn er ook andere manieren om moeder te worden. Adoptie en pleegzorg bijvoorbeeld. Of een vakantiekind.

Adoptie
Een kind adopteren is een langdurig en vaak ook kostbaar traject. Sinds 1998 kunnen in Nederland ook alleenstaanden een kind adopteren, maar de landen waar kinderen vandaan komen geven toch vaak de voorkeur aan (getrouwde, hetero-) stellen.

De mogelijkheden om als alleenstaande te adopteren zijn dan ook heel beperkt. Meer informatie vind je op:

 

Pleegzorg
Voor kinderen die door omstandigheden voor kortere of langere tijd niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, worden er pleegouders gezocht. Ook als vrouw alleen kun je pleegmoeder worden.

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: crisisopvang, langdurige opvang, weekend- of vakantieopvang.

Meer informatie vind je op: www.pleegzorg.nl

Vakantiekind
Er zijn verschillende organisaties die (veelal in de zomermaanden) gastgezinnen zoeken waar kinderen een paar weken vakantie kunnen vieren. Het betreft kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Ook als vrouw alleen kun je één of meer vakantiekinderen bij je uitnodigen. Bij sommige organisaties is het mogelijk een kind de jaren erop opnieuw uit te nodigen, zodat er echt een band kan ontstaan.

Organisaties die gastouders zoeken: