facebook  linkedin  twitter

"Dit boek is glashelder geschreven. Geen verhullende zinnen, geen kromme redeneringen, maar ook nooit domme simplificaties of irreëel optimisme"
(recensie Geen partner, wel een kinderwens)

Nieuw: Subsidieregeling KID

KID-behandelingen voor vrouwen zonder mannelijke partner worden per 1 januari 2020 vergoed vanuit een nieuwe regeling: de Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen. Dat is goed nieuws na een jaar waarin deze vergoeding ter discussie werd gesteld.

Wat eraan vooraf ging

Bijna een jaar geleden werden we opgeschrikt door berichten over ziektekostenverzekeraars die KID behandelingen voor single en lesbische vrouwen niet meer wilden vergoeden.  Na kamervragen liet ook Minister Bruins weten dat het ontbreken van een mannelijke partner geen medische indicatie is, en dat daarom deze kosten niet horen bij de zorgverzekering.

Er werd gediscussieerd en gedemonstreerd. Ik schreef zelf een stuk (dat het meest gelezen en gelikete artikel van mij website werd!), de politiek pakte het op. En met resultaat! De kosten voor KID-behandelingen (zonder medische indicatie) blijven vergoed worden, als is het niet meer vanuit de zorgverzekering.

(Als er wél sprake is van een medische indicatie, dan kun je net als voorheen gewoon een beroep doen op je zorgverzekering)

Nieuwe subsidieregeling

Per 1 januari 2020 zullen KID behandelingen voor vrouwen zonder mannelijke partner vergoed worden vanuit de nieuwe ‘Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen’, en dus niet meer vanuit de zorgverzekering.

Wat houdt de regeling in?

Het doel van deze subsidieregeling is het bekostigen van KID-behandelingen, inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek, voor vrouwen zonder mannelijke partner.

De subsidie wordt verleend aan klinieken die KID-behandelingen kunnen uitvoeren in Nederland en hiervoor een erkenning hebben als orgaanbank voor het verwerken van donorsemen. Het maakt niet uit of je gebruik maakt van donorzaad uit de spermabank van de instelling zelf, van donorzaad uit een buitenlandse spermabank of van het zaad van een bekende donor.

Wat wordt er vergoed?

Een basis oriënterend fertiliteitsonderzoek, om een prognose te geven van de kans op zwangerschap én om uit te sluiten dat er een medische indicatie is waarbij je (sneller) in aanmerking zou komen voor een andere behandeling dan KID.

Als blijkt dat er aanvullend onderzoek nodig is, wordt er vanuit gegaan dat dat gebeurt op basis van een medische indicatie. Daarmee komt het vervolg ten laste van de zorgverzekering.

De daadwerkelijke behandeling: inseminatie met donorzaad. Er wordt in de regeling gesproken over KID (Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad). Hieronder wordt verstaan IUI (Intra Uteriene Inseminatie), waarbij de zaadcellen in de baarmoederholte worden ingebracht.

Bij één vrouw worden maximaal 12 KID-behandelingen uitgevoerd (conform richtlijnen). Wanneer er geen zwangerschap is ontstaan, kan er worden overgegaan op een behandeling op basis van een medische indicatie (bijvoorbeeld IUI met hormoonstimulatie, of IVF) waarbij je voor vergoeding aangewezen bent op je zorgverzekering.

Ook zorg rondom behandelingen, zoals counseling/nazorg gesprekken vallen onder de subsidieregeling.

Eigen bijdrage

Om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling betaal je éénmalig een eigen bijdrage van € 192,50. Dit is de helft van het verplichte eigen risico dat je voor je zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Daarnaast komen de kosten voor donorzaad voor eigen rekening (dit was altijd al zo).

Opgelucht?

Kunnen we nu opgelucht ademhalen? Ja en nee. Er is duidelijkheid voor een periode van 5 jaar. Wat er daarna gebeurt is onbekend. En ik heb ook nog wel een vraag.  

Deze subsidieregeling treedt in werking per 1 januari 2020, maar kent ook een einddatum: hij vervalt met ingang van 1 januari 2025. Voor die tijd moet de regeling geëvalueerd worden. Bovendien wordt er dan ‘in breder verband nagedacht of het geven van subsidie voor KID-behandelingen nog steeds de geschikte manier is om kosten voor deze behandeling te blijven vergoeden’ (bron: Staatscourant 2019, nr 664449, d.d. 6 december 2019).

En nog iets: klinieken doen per jaar een subsidieaanvraag op basis van een schatting van het aantal behandelingen. Wat gebeurt er als zich in een jaar veel meer vrouwen zonder mannelijke partner melden dan voorzien? Kan het zijn dat het subsidiegeld dan op is, en je geen gebruik meer kunt maken van de regeling?

(iemand die een antwoord heeft op deze vraag? Ik hoor het graag!)

Dus laten we alert blijven. Op de uitvoering van deze regeling, en op wat er in een verdere toekomst gaat gebeuren.

 

Disclaimer: je kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

Raadpleeg bij twijfel altijd de officiële publicatie in de Staatscourant nr. 66449, van 6 december 2019.

 

Tags: KID, bekende donor