facebook  linkedin  twitter

"Wat een herkenning in de uitwisseling met andere vrouwen! Dat heeft me gesteund en kracht gegeven"
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

'Making Roma' - Alison Rodgers

making roma

In Making Roma beschrijft Alison Rodgers haar weg naar het moederschap. Te beginnen bij het naarstige zoeken naar een partner om sámen kinderen mee te krijgen.

En uiteindelijk de keuze om het alleen te gaan doen, inclusief de vervolgzoektocht naar een bekende donor.

Het is een mooi geschreven verhaal, waarin Alison al die gedachten en gevoelens verwoordt die vrouwen in haar situatie tegenkomen. Wat een herkenning. En dan blijkt het niet uit te maken of je in Australië woont, zoals Alison, of aan de andere kant van de wereld in Nederland.

Liefde zonder gedeelde kinderwens

Alison heeft een aantal serieuze relaties, maar geen van die relaties biedt perspectief op ‘samen kinderen krijgen'. Omdat de tijd er nog niet rijp voor is. Of omdat de man in kwestie geen kinderen (meer) wil.

“… at age 27 I decided to leave an adorable, caring, amazing man I loved, and his children, to give myself a chance, only a chance, to become a mother.

Interestingly it was through making that decision, the toughest decision I had ever made that I became truly conscious of the fact that my desire to mother outweighed my desire to be within a relationship, and I started to seriously consider if I could and should separate the two.” (p. 21)

Als ze serieus de optie ‘alleen’ gaat verkennen, komt ze zeer herkenbare vragen tegen: zal mijn kind het me kwalijk nemen dat ik deze keuze maak, en hij of zij daarom geen vader heeft? Heb ik mét kind straks nog enige kans een partner te vinden? Wat zal mijn omgeving ervan denken?

Nieuw perspectief

Worstelend met het idee dat haar kind geen vader zal hebben – terwijl zij zelf een hele goede band met haar eigen vader heeft – komt Alison tot een interessante gedachte. Een wisseling van perspectief:

“I was viewing a fatherless child from the perspective of someone who had a father in their life, and the thought of that being removed was terrible; but would my emotions change if I viewed from the position of someone who never had a father in their life?

Wasn’t my initial view similar to a person who was parented by three people comparing themselves to a two parent family? Surely they would then also view the loss of the third as something terrible.” (p. 40)

Het is niet eerlijk!

Ook zo herkenbaar, de vragen en vaak ook zelfverwijten over hoe het zover heeft kunnen komen. Waar is het niet goed gegaan, waarom lijkt iedereen wél een partner te vinden om samen kinderen mee te krijgen, en jij (wij) niet?

“… I felt angry that no man had married me; angry that I was getting older before I had found my soulmate; angry that the decisions I had made had led me tot this single childless state. (…) I wanted to scream from the rooftops it’s just not fair!” (p. 47)

Bekende donor

Alison zet haar plannen door. Ze heeft een sterke voorkeur voor een bekende donor.

Ze vraagt een ex die ooit heeft laten vallen wel donor te willen zijn, maar hij komt daar nu toch op terug.

Even lijkt ook een oude liefde opnieuw op te vlammen, en het perspectief op ‘samen’ een gezin. Maar ook dat krijgt geen vervolg.

Via het internet gaat Alison op zoek naar een donor. Ze vindt Wil en Megan, een echtpaar met drie kinderen. Wil heeft een sterk verlangen naar meer kinderen, maar binnen zijn huwelijk is dat niet meer aan de orde. Zijn vrouw Megan toont er begrip voor en geeft hem de ruimte om via donorschap meer kinderen te verwekken.

In het boek is ook een aantal stukken opgenomen die door Megan en Wil geschreven zijn. Wat mij betreft had dit dieper en uitgebreider gemogen. Ik vind dat ze na hun eerste ontmoeting wel erg snel besluiten met elkaar in zee te gaan.

Einde bij waar het eigenlijk pas begint

Na wat langdradige hoofstukken over problemen bij het zwanger worden, eindigt het boek op het moment dat Alison zwanger is. Daar waar het eigenlijk pas begint.

De herkenning van de worsteling van Alison op haar pad naar uiteindelijk solomoederschap maakt het boek toch zeker het lezen waard. Net als de – helaas wat beperkte – inkijk in de keuze voor een bekende donor. En het is gewoon mooi opgeschreven. 
 
Alison Rodgers / Making Roma. Why a sperm donor, his wife and a single woman decided to create a baby / 2012
 
Als e-book (kindle) te bestellen bij amazon.nl
Als gewoon boek te bestellen bij amazon.de

Tags: kinderwens, boek, recensie, single, bekende donor