facebook  linkedin  twitter

"Jouw begeleiding is rustig, helder en realistisch. Goede opbouw van het programma, met concrete handvatten."
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

De kleine lettertjes

Er zijn zaken die eigenlijk wel vanzelfsprekend zijn, maar waarvan het toch goed is om ze even op een rijtje te zetten. Als je gebruik maakt van de diensten van Alleen met kinderwens Coaching & advies (verder ook: AMK), zijn dit de spelregels.

Over annuleren en afzeggen
1.    Als de je verhinderd bent voor een individuele afspraak, moet je deze uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip afzeggen. We maken dan een nieuwe afspraak. Annuleer je korter dan 24 uur vóór de afspraak, dan heb je geen recht op een nieuwe, vervangende afspraak.
2.    Wil je je deelname aan een groepsbijeenkomst of groepstraject annuleren, dan gelden de volgende regels:
a.    Tot 14 dagen voor de (eerste) bijeenkomst kun je kostenloos annuleren. Als je al betaald had, worden de deelnamekosten binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort.
b.    Bij annulering tot 5 werkdagen voor de (eerste) bijeenkomst wordt 25 procent van de deelnamekosten in rekening gebracht. Als je al betaald had, worden de deelnamekosten, verminderd met de verschuldigde annuleringskosten, binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort.
c.    Bij annulering tot 2 werkdagen voor de (eerste) bijeenkomst wordt 50 procent van de deelnamekosten in rekening gebracht. Als je al betaald had, worden de deelnamekosten, verminderd met de verschuldigde annuleringskosten, binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort.
d.    Bij annulering korter dan 2 werkdagen voor de (eerste) bijeenkomst ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd.
3.    Het kan gebeuren dat een groepsbijeenkomst of groepstraject op initiatief van Alleen met kinderwens Coaching & advies geannuleerd wordt, bijvoorbeeld vanwege te weinig deelnemers of door onvoorziene omstandigheden. AMK kan dit doen tot 1 week voor de (eerste) bijeenkomst. Vanzelfsprekend zal AMK er alles aan doen om dit te voorkomen.
Mocht een groepsbijeenkomst of groepstraject toch geannuleerd (moeten) worden, dan zal AMK zich, in overleg met de deelnemers die zich aangemeld hadden, inspannen om een goed alternatief te bieden. Lukt dat niet, dan krijg je de reeds betaalde deelnamekosten binnen 10 werkdagen teruggestort op je rekening.

Over betalen
1.    Bij aanmelding voor een dienst van Alleen met kinderwens Coaching & advies ontvang je per email een factuur. Je kunt deze via iDeal (voorkeur) of een overboeking betalen.
2.    Facturen moeten binnen tien dagen na de factuurdatum betaald zijn.
3.    Diensten moeten voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst of afspraak betaald zijn.  Dat betekent dat als je je kort voor een bijeenkomst of traject aanmeldt, de betalingstermijn bepaald wordt door het moment van de (eerste) bijeenkomst of afspraak. De betaaltermijn van tien dagen is dan niet van toepassing.
4.    Als je betaling niet voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst of afspraak ontvangen is, kun je niet deelnemen aan een groepsbijeenkomst of kan een individuele afspraak niet doorgaan. Je blijft wel betaling verschuldigd. Je hebt geen recht op een vervangende afspraak of deelname aan een andere groepsbijeenkomst.
5.    In overleg kan er in termijnen betaald worden. In dat geval gelden de volgende regels:
a.    De eerste termijn moet vóór de eerste bijeenkomst of afspraak betaald zijn.
b.    Bij het niet op tijd betalen van de volgende termijn(en) kan een individueel traject tijdelijk stopgezet worden,  tot je betaling ontvangen is. Bij een groepstraject kun je niet deelnemen aan de vervolgactiviteiten en/of -bijeenkomst(en), tot je betaling ontvangen is.
6.    AMK vertrouwt erop dat het niet zover komt, maar als je niet op tijd betaalt, zijn dit de vervolgstappen:
a.    Als je betaling niet binnen tien dagen ontvangen is, ontvang je een herinnering.
b.    Als je tien dagen na het versturen van de herinnering nog niet betaald hebt, ontvang je een aanmaning. Hierbij wordt het factuurbedrag verhoogd met € 15 administratiekosten.
c.    Als je dertig dagen na de oorspronkelijke factuurdatum nog niet betaald hebt, wordt de afhandeling overgedragen aan een incassobureau. Dit brengt extra kosten met zich mee, die voor jouw rekening komen.

Over de dienstverlening
1.    Het feit dat jij gebruik maakt van de dienstverlening van Alleen met kinderwens Coaching & advies, én alles wat jij in ontmoetingen, gesprekken en opdrachten vertelt, beschouwt AMK als vertrouwelijk. Deze informatie zal AMK niet met anderen delen zonder jouw uitdrukkelijke en expliciete toestemming daarvoor.
2.    AMK levert diensten op basis van een inspanningsverplichting: AMK besteedt de uiterste zorg aan informatie, kennis en vaardigheden om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
3.    Jij bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de consequenties die voortvloeien uit de keuzes die jij maakt.

 

februari 2013