facebook  linkedin  twitter

"Mede dankzij de workshop heb ik mezelf open durven stellen voor het moeder worden op een minder conventionele manier. Ook heb ik er vriendinnen voor het leven ontmoet."
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Openheid is een werkwoord

OpenheidOpen zijn over de donorachtergrond van je (toekomstige) kind is belangrijk. Dat is de heersende opinie. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Integendeel!

In de jaren ’60 schreef dr. Levie, een van de pioniers op KID gebied, dat het ‘… ten enenmale ondoenlijk, ongewenst en ook overbodig is het kind in te lichten’.

Inmiddels wordt openheid gepropageerd, en sinds de wet Donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking is getreden (in 2004) is anonieme spermadonatie verboden in Nederland.

 

Maar wat ís nu eigenlijk openheid?

Openheid gaat over informeren: vertel ik over de donorachtergrond van mijn kind of niet?

Maar openheid is tevens een proces. Want als ik de keuze maak om open te willen zijn, om te informeren, wát vertel ik dan? Aan wie en op welk moment? En hoe vertel ik het, welke woorden ga ik gebruiken?

Openheid is ook interactie. Uitwisseling. Als je vertelt, roept dat misschien vragen op. Reacties. Een andere beleving, een andere benaming.

Openheid lijkt vaak een aangelegenheid van de ouder(s) en het kind. Maar donorconceptie is een verhaal dat zich vormt, en waar iedereen die erbij betrokken is een bijdrage aan levert. Niet alleen ouder en kind. Ook familie, vrienden, de donor, school, medewerkers in de gezondheidszorg, …

En zo gaat achter dat woord ‘openheid’ een hele wereld schuil.

 

‘Open zijn’ klinkt zo makkelijk, maar ondertussen…

Want die donor, welke plaats geef je die? Hoe noem je hem? En wat roept hij aan emoties op? De donor is geen ouder, maar heeft wel diezelfde unieke genetische band met jouw (jullie?) kind.

Wat is het belang van die genetische band? En wat betekenen dan anderen met wie jouw kind via zijn genen verbonden is: de kinderen met wie hij zijn donor deelt?

Openheid is doen. Openheid krijgt vorm in woord en daad. Openheid groeit en ontwikkelt.

Openheid, dat doe je samen. Als ouder(s), als gezin, als familie, als grotere omgeving.

 

Openheid is geen star gegeven. Openheid is iets om aan te werken.

Het werken aan openheid begint al in de aanloopfase, zal deel uitmaken van het hele proces voor je tot het besluit komt om daadwerkelijk alleen een kind te willen krijgen. Met de hulp van een donor.

Werken aan openheid begint met bewustwording: wat komt er allemaal bij kijken. Met kennis vergaren, opbrengsten uit onderzoek en ervaringen van betrokkenen. En gaandeweg gaan ervaren wat openheid voor jou en jouw situatie betekent, hoe jij er vorm aan gaat geven.

 

Dit stuk is geïnspireerd op de presentatie ‘Openheid: simpel toch! … of niet?’ die Astrid Indekeu gaf op het seminar ‘Vormgeven aan openheid over afstamming’, georganiseerd door Fiom op 6 februari 2018

 

©2018 Barbara Lammerts van Bueren

 

Meer over openheid

Lezen: Astrid Indekeu, Anders en toch gewoon. Families na donorconceptie (2016)

Doen: Themabijeenkomst Over openheid