facebook  linkedin  twitter

"Je boek en je coaching hebben mij geholpen een weloverwogen keuze te maken. Ik zou jouw hulp iedereen die het alleenstaand moederschap overweegt aanraden."
(individuele coaching)

kernen van goed ouderschap

woordwolk kernen ouderschap

Goed solomoederschap begint al lang voordat je kind er is. Met de keuze voor een donor die je kind kan kennen (een B-donor via de spermabank of een bekende donor). En met het jezelf vertrouwd maken met het verhaal van hoe jouw kind er kwam. Zodat jij straks met vertrouwen je kind kunt vertellen over zijn ontstaansgeschiedenis.

Deze ‘afstammingsidentiteit’ vormt één van de kernen van goed ouderschap, zoals de commissie Herijking Ouderschap die geformuleerd heeft.

Diversiteit aan gezinssituaties

In december jl. bracht de staatscommissie Herijking ouderschap haar rapport uit. Een rapport met tal van aanbevelingen om de wetgeving rondom ouderschap meer in lijn te brengen met de huidige praktijk waarin gezinnen niet meer standaard bestaan uit een vader, een moeder en hun biologische kinderen.

De commissie doet tal van aanbevelingen. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken dat een kind meer dan 2 juridische ouders kan hebben (zoals bij co-ouderschapconstructies van lesbische stellen of een single vrouw met een (homo)man of -stel). En om een Register Ontstaansgeschiedenis aan te leggen, waarin naast donorgegevens ook andere informatie over de ontstaansgeschiedenis van een kind in kan worden vastgelegd. En waarvan ook gebruik gemaakt kan worden met een bekende donor.

Vooralsnog zijn dit aanbevelingen en zullen we nog even geduld moeten hebben voor de wetgeving die eruit voort zou moeten gaan komen.

Het belang van het kind: goed ouderschap

Maatschappelijke en medische veranderingen in de afgelopen decennia hebben ervoor gezorgd dat er een grote diversiteit aan is ontstaan aan manieren waarop gezinnen gevormd worden. Er kan veel, en steeds meer. Maar jezelf de vraag stellen of alles wat kan, ook wenselijk is, is zinvol. En niet iedereen zal op die vraagt tot dezelfde antwoorden komen.

Als single vrouwen met een kinderwens alternatieve wegen naar het moederschap gaan onderzoeken, zijn dat ook de vragen. Er kan veel: je kunt ook in je eentje een kind krijgen. Dat lijkt ook steeds breder geaccepteerd. Maar voelt dat ook voor jouzelf goed? Kun jij je ‘verantwoorden’ voor die keuze, naar jezelf en naar je (toekomstige) kind?

Je kunt zelf een donor gaan zoeken, naar de spermabank gaan of online zaad bestellen. En waar in Nederland anoniem doneren bij wet is verboden, hoef je de grens naar België maar over te gaan, of je kunt je laten bevruchten met het zaad van een man die jij en je kind nooit zullen kennen.

Het kan. Maar is dat ook wenselijk?

Ook de commissie Herijking Ouderschap heeft zich dit soort vragen gesteld. En heeft daarbij het kind centraal gesteld. Uitgangspunt was dat een kind in ieder geval belang heeft bij ‘goed ouderschap’.

Maar wat is dat, goed ouderschap?

De commissie heeft daarvoor zeven kernen van goed ouderschap geformuleerd. Zeven kernen die voor ieder kind beschikbaar zouden moeten zijn.

7 kernen van goed ouderschap

  1. Een onvoorwaardelijk persoonlijk commitment
  2. Continuïteit in de opvoedingsrelatie
  3. Verzorging en zorg voor lichamelijk welzijn
  4. Opvoeding tot zelfstandigheid en sociale en maatschappelijke participatie
  5. Het organiseren en monitoren van de opvoeding in het gezin, de school en het publieke domein (de drie opvoedmilieus)
  6. De vorming van de afstammingsidentiteit
  7. De zorg voor contact- en omgangsmogelijkheden met voor het kind belangrijke personen, onder wie de andere ouder

 

Deze zeven kernen van goed ouderschap vormen een mooi kader om ook jouw (mogelijke) keuze voor solomoeder eens naast te leggen.

Hoe ga jij deze kernen vormgeven, als ouder alleen? Waar zou je behoefte hebben aan ondersteuning, en wie kan je dat bieden? Want solomoeder zijn, betekent niet dat je alles alleen doet. Bedenk: ‘it takes a village to raise a child…’

Een bijzonder aspect bij het-gezin-zonder-vader vormt de afstammingsidentiteit: wat betekenen de keuzes die jij nu maakt voor de afstammingsidentiteit van jouw kind? Naast ervoor zorgen dat jouw kind zijn donor kan ontmoeten, gaat dat er ook over hoe comfortabel jij je voelt bij je keuze voor solomoederschap.

Met welke keuze kun jij het beste uit de voeten, en welk verhaal vertel jij straks jouw kind met een gerust hart?

Tags: donor, solomoedergezin,, commissie herijking ouderschap