facebook  linkedin  twitter

"Ik voel me rustiger. Opgelucht. Iets wat ik graag wil mag er zijn! Die hele kinderwens was een beetje een verdriet-project aan het worden ..."
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Themabijeenkomst: 'Over openheid'

‘Wees open over de donorachtergrond van je kind’ wordt je gezegd. En ja, dat wil je ook, open zijn. Geen geheimen, daar wordt niemand beter van.

Het klinkt mooi, openheid. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Openheid naar wie? Op welk moment? Waarover? En in welke bewoordingen?

Datum: najaar 2018

Ondanks alle goede bedoelingen, vinden veel solomoeders (in spe) het toch moeilijk om vorm te geven aan die openheid.

Open zijn over donorconceptie. Het klinkt zo makkelijk. Maar als je er daadwerkelijk voor staat, blijkt het vaak niet mee te vallen. Want hoe begin je erover? Welke woorden gebruik je? En hoe reageert de ander?

 

Openheid: meer dan informatie delen

Openheid gaat over het delen van informatie. Maar welke informatie, deel je met wie, en op welk moment? Vertellen over de keuzes die jij gemaakt hebt (of aan het maken bent) kan op heel veel manieren.

Maar openheid is ook een proces. Het is het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van jouw kind, een verhaal dat zich vormt door iedereen die erbij betrokken is. Niet alleen jij als (toekomstige) moeder, ook je kind, familie, vrienden, school, … dragen eraan bij.

En openheid is interactie: donorconceptie roept vragen op. Bij jezelf en je kind, en bij je omgeving. Vragen over de plek van de donor, over het belang van genetische verwantschap. Over identiteit en relaties tussen mensen.

 

Open zijn: hoe doe je dat?

Je kunt wel open willen zijn, maar misschien weet je nog helemaal niet waarover. Of op welke manier. Want er is geen vanzelfsprekendheid, geen ‘hoe het hoort’, geen stappenplan.

Openheid is een werkwoord, schreef ik al eerder. Het is een zoektocht, een proces van keuzes maken en die weer bijstellen. Openheid is een uitdaging.

Om daar jouw weg in te vinden, is het van belang iets te weten van de geschiedenis, van bevindingen uit onderzoeken, van ervaringen van donorkinderen.

Minstens zo belangrijk is het zelf in gesprek gaan, in een veilige omgeving. Want nadenken over wat je wilt zeggen, hoe, en tegen wie is een eerste stap. De woorden en zinnen daadwerkelijk uitspreken, is wezenlijk anders.

 

Openheid is doen

Openheid krijgt vorm in woord en daad. Openheid groeit en ontwikkelt. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Werken aan openheid begint met bewustwording: wat komt er allemaal bij kijken. Met kennis vergaren, opbrengsten uit onderzoek en ervaringen van betrokkenen. En gaandeweg gaan ervaren wat openheid voor jou en jouw situatie betekent, hoe jij er vorm aan gaat geven.

Daar gaan we in deze themabijeenkomst mee aan de slag.

 

Programma

Deze themabijeenkomst is een interactieve bijeenkomst. Je krijgt achtergrondinformatie en concrete tips aangereikt, en gaat daarna - aan de hand van opdrachten - met andere deelnemers in gesprek: hoe ga jij (en gaan anderen) invulling geven aan openheid in jouw situatie.

Aan bod komen onder meer:

 • Veranderde inzichten rondom geheimhouding – openheid
 • Wat verstaan we onder openheid
 • Openheid en 'het belang van het kind'
 • De plaats van de donor
 • De rol van de omgeving
 • Wie hoort bij wie – loyaliteit
 • Welke woorden gebruik je

 

door wie?

Ik ben Barbara Lammerts van Bueren, alleenstaand en moeder van twee dochters: de oudste kreeg ik met de hulp van een bevriende donor, de jongste heb ik geadopteerd.

Openheid is voor mijn altijd cruciaal geweest. Naar mijn dochters en naar mijn omgeving. Ik deel graag de ervaringen die ik in de loop der jaren heb opgedaan. Naast mijn persoonlijke ervaring heb ik de afgelopen jaren veel kennis opgedaan rondom het thema donorconceptie en openheid (boeken, onderzoek, seminars, gesprekken). 

Ik gun het alle kinderen én hun solomoeders dat donorconceptie een open en ontspannen thema is in hun leven. Met deze bijeenkomst hoop ik daar een bijdrage aan te leveren.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De avond staat open voor vrouwen in alle fases: van wensmoeders tot (ervaren) solomoeders.

 • Datum: nog niet bekend (najaar 2018)
 • Tijd: van 19.30 - 21.45 uur
 • Plaats: Utrecht (locatie goed bereikbaar met auto en OV)
 • Deelnamekosten: € 57 - inclusief btw, koffie/thee

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Aanmelden op de dag zelf kan ook nog: je krijgt dan per kerende mail een bevestiging met gegevens waar je moet zijn.

Via deze link of de knop hieronder kom je in een beveiligde omgeving waar je kunt betalen via iDeal. Daarmee is je deelname geregeld.

Ja, ik kom

Op je aanmelding is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat je tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden je inschrijving kunt intrekken en recht hebt op teruggave van reeds betaalde bedragen.