facebook  linkedin  twitter

"Dit boek is glashelder geschreven. Geen verhullende zinnen, geen kromme redeneringen, maar ook nooit domme simplificaties of irreëel optimisme"
(recensie Geen partner, wel een kinderwens)

Module 2 - Moreel-ethisch

Module 2 – mag ik alleen voor een kind kiezen?

Als je geen partner hebt, en wel een kinderwens, kun je ervoor kiezen om in je eentje moeder te worden. Een solomoeder. Kiezen voor solomoederschap betekent dat jouw kind opgroeit in een gezin zonder vader. En dat hij de helft van zijn genetische afkomst misschien langere tijd niet kent. 

Stel jij jezelf ook wel vragen als:

 • Mag ik de keuze voor solomoederschap wel maken? Doe ik mijn kind niet tekort?
 • Wat betekent het voor een kind om een donorvader te hebben?
 • Wat vertel ik mijn kind over zijn afkomt? En de omgeving?
 • Wel type donor is het beste voor mijn kind?

In zes weken tijd krijg je grip op de moreel-ethische kant van een mogelijke keuze voor solomoederschap. Na het doorlopen van deze module:

 • Ken je de 4 voorwaarden om een verantwoorde keuze te maken
 • Heb je inzicht in wat het voor een kind kan betekenen om een donorvader te hebben
 • Heb je je een beeld gevorm van verschillende type donoren
 • Ben je (meer) vertrouwd geraakt met de impact van donorconceptie 
 • Kun jij de inzichten die je opgedaan hebt, gebruiken bij de keuzes waar je nu voor staat

 

Programma

Zes weken lang krijg je iedere week een mail met een opdracht. Of beter gezegd: een uitnodiging om actief bezig te gaan met je kinderwens. Een uitnodiging om op een bepaalde manier naar jezelf en je kinderwens te kijken. Om stil te staan en te onderzoeken. Om het thema eens van een hele andere kant te bekijken.

In de zes weken van deze module komen aan bod:

 1. De basis: 4 voorwaarden voor een verantwoorde keuze
 2. Perspectief van het kind
 3. Wie wordt de donor?
 4. 'Wat zijn we van elkaar?'
 5. Opgroeien in een éénoudergezin
 6. Doorgeven en voorleven

De wekelijkse opdracht nodigt uit om te schrijven. Schrijven vormt een belangrijk onderdeel van deze module, om twee belangrijke redenen. Allereerst dwingt schrijven je tot concreter en nauwkeuriger formuleren, en daarmee tot diepere reflectie.

Verder maakt schrijven je gedachten, gevoelens en inzichten tastbaar. Door te schrijven blijven ze bewaard, en beschikbaar om op een later moment weer eens terug te pakken. In de toekomst kun je inspiratie, kracht, bemoediging of troost vinden in wat je hebt opgeschreven. En als er een kind gaat komen, die vragen heeft of je verwijten maakt, dan kan het ook voor hem een waardevol document zijn, dat laat zien dat je niet over één nacht ijs bent gegaan.

 

Koers Solomoederschap

Deze module maakt deel uit van een serie van 3 die samen het traject Koers Solomoederschap vormen:

 1. Module 1 – Wil ik (alleen) een kind? Over de persoonlijke kant van de keuze
 2. Module 2 – Mag ik in m’n eentje kiezen voor een kind? Over de moreel-ethische kant van de keuze
 3. Module 3 – Kan ik het allen? Over de praktische kant van de keuze

De modules zijn los van elkaar te volgen. Heb je behoefte aan contact met andere single vrouwen die net als jij hun kinderwens onderzoeken? Dan kun je deelnemen in een groep. De groep ontmoet elkaar online, tijdens online bijeenkomsten en in een (voor niet leden niet zichtbare en  niet vindbare) Facebookgroep. 

De eerstvolgende datum om met een groep te starten vind je op de Koers Solomoederschap pagina. Daar kun je je ook aanmelden voor een losse module.