facebook  linkedin  twitter

"Mede dankzij de workshop heb ik mezelf open durven stellen voor het moeder worden op een minder conventionele manier. Ook heb ik er vriendinnen voor het leven ontmoet."
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Boek C - Donor bekend

Donor bekend cover

Boek C was de werktitel. Nu heeft het boek zijn definitieve titel én een gezicht gekregen: 

Donor bekend

Gids voor single vrouwen die een bekende donor willen voor het realiseren van hun kinderwens.

Verschenen op 15 mei 2017, en te bestellen via deze link.

 

Wat eraan vooraf ging

De afgelopen jaren heeft de vruchtbaarheidsindustrie een vlucht genomen. Er kan veel, en steeds meer. Maar zou je alles wat kán ook moeten willen?

Denemarken

Eén van de aspecten is de (verdere) commercialisering van donorsperma, met name door de Deense spermabanken. De afgelopen periode is er veel aandacht voor geweest. Denk aan het artikel ‘Met één klik sla je een Deen aan de haak als zaaddonor’ in Volkskrant Magazine (januari 2015, volledige artikel alleen voor abonnees) en de BBC documentaire The vikings are coming (2015).

Ik begrijp heel goed dat de Deense spermabanken voor veel vrouwen een aantrekkelijke optie vormen: in tegenstelling tot de Nederlandse situatie, zijn er geen wachtlijsten, is er veel informatie beschikbaar over de donor en kun je zélf kiezen.

Toch merk ik dat ik ook moeite heb met deze commercialisering, met de schaalvergroting. Want waar in Nederland het maximum aantal nakomelingen per donor 20-25 is, kennen de Denen geen maximum. Per land worden de regels gerespecteerd, maar omdat de business internationaal is, tellen de quota van alle landen op…

En wat betekent dit voor een kind? Dat er zaad is uitgezocht uit een catalogus, dat donoren (mede) om het geld hun zaad doneren, dat hij of zij ongelooflijk veel halfbroertjes en –zusjes kan hebben…

Ik heb geen antwoorden op deze vragen, maar voel wel een sterke behoefte om een alternatief meer onder de aandacht willen brengen. De bekende als spermadonor.

Een bekende donor – de C-donor

Wat of wie is een bekende donor? Dat varieert. Van iemand met wie je al jaren goed bevriend bent, tot iemand die je nu nog niet kent, maar met dit doel gaat zoeken. En alle gradaties daartussenin.

Bij een bekende donor ontstaan kinderen vanuit een persoonlijke betrokkenheid, uit de band ot het contact tussen mensen die elkaar iets gunnen. Binnen de menselijke maat van kinderen krijgen. Met gevoel.

Ook mijn eigen ervaring speelt hier een rol in: alweer heel wat jaren geleden bood een vriend (samen met zijn toenmalige vriendin) aan om donor voor mij te zijn. Ik wist niet wat me overkwam!! Deze zomer wordt mijn (oudste) dochter 17…

In alle tussenliggende jaren is de donor (en zijn – later ook nieuwe – vriendin) vanaf de zijlijn bij mijn gezin betrokken geweest. In alle openheid en op een ontspannen, vanzelfsprekende manier. En dat is voor mijn dochter en voor mij van onschatbare waarde.

Waarom een bekende donor?

Waarom zou je voor een bekende donor kiezen? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: om een beeld te hebben bij die andere 50% genetische inbreng, om je kind al op jonge leeftijd de kans op contact met de donor te bieden, om het minder ‘klinisch’ te laten zijn.

Boek met handreikingen

Alle vrouwen die graag een bekende donor zouden willen, en al die mannen die potentieel donor zouden kunnen zijn, wil ik een handreiking bieden in de vorm van een boek, met daarin een combinatie van ervaringen en concrete informatie.

De ervaringen van alleenstaande vrouwen met een kinderwens die kozen voor een bekende donor. Ervaringen van mannen die zichzelf aanboden als donor, of gevraagd werden. Wat heeft het hen gebracht? Hoe hebben ze het aangepakt, en hoe is het hen vergaan toen er eenmaal een kind geboren werd. 

Naast ervaringen vind je ook concrete informatie en praktische handreikingen: hoe vraag je iemand, of hoe bied je je aan? Waar moet je het met elkaar over hebben, hoe kom je op een goede manier tot een keuze? Wat kun je vastleggen? Wat moet je vastleggen? Kies je voor zelfinseminatie of een traject bij een kliniek? En: welke rol gaat de donor spelen en wat vertel je je omgeving over de (identiteit van de) donor?

De focus van het boek ligt op de donor uit eigen kring of via via. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan het zoeken van een donor via internet.

Met dit boek hoop ik de drempel die velen ervaren bij de keuze voor een bekende als donor, te verlagen. Ik hoop dat vrouwen die dit willen, de moed te hebben een man te vragen (of voor mannen: een vrouw een aanbod te doen). Het is dan geen liefde, maar wel vriendschap, of in ieder geval een warme persoonlijke betrokkenheid, waar deze kinderen uit voortkomen. En dat voelt voor mij toch heel anders dan een Deense internetcatalogus.

 

Crowdfunding

Dankzij een succesvolle crowdfundingscampagne  in de zomer van 2016 heb ik alle tijd en ruimte gehad om aan Boek C / Donor bekend te werken. Het boek is op 15 mei 2017 verschenen.

Je kunt het boek bestellen via deze link.

Tags: spermadonor, Deense spermabank, kinderwens, bekende donor