facebook  linkedin  twitter

"Dank je wel voor het mooie boek, de workshop en de coaching. Het heeft mij heel veel steun, herkenning en erkenning gegeven om dit spannende traject aan te durven gaan."

De impact van spermadonorschap

Ben

Spermdonor (2011) is een mooie en integere documentaire over de impact van spermadonorschap, waarin alle betrokkenen hun weg zoeken in hoe zij zich tot elkaar verhouden.

Maar het is ook een verwarrende. Een documentaire die veel meer vragen oproept dan hij beantwoordt. Kijken dus.

Een spermadonor: 'a very special man'

veryspecialmansiteGebruik maken van een spermadonor om je kinderwens te vervullen, dat wordt niet meer zo heel gek gevonden. Maar de gedachten aan de man die dat sperma doneerde, blijven vaak ongemakkelijk.

Door de associatie met seks: sperma doneren is onlosmakelijk verbonden met masturbatie. En ook  door de schimmige wereld van mannen die zich buiten de reguliere klinieken om aanbieden als donor met niet altijd even zuivere bedoelingen…

In Engeland start er deze maand een initiatief dat hier wat aan wil doen: het tekort aan spermadonoren opheffen en / door te werken aan de beeldvorming rondom spermadonatie.

Wijzigingen kindregelingen per 1-1-2015

Financiën is voor veel vrouwen die het solomoederschap overwegen een heikel punt. Met kind willen ze straks minder gaan werken, terwijl het leven met een kind natuurlijk duurder wordt. Gaat dat allemaal wel lukken?

En nu verdwijnt ook nog een zeer lucratieve regeling als de alleenstaandeouderkorting... Maar daar krijgen we wel de 'alleenstaande-ouderkop' voor terug.

Conclusie: alleenstaande ouders met een laag inkomen gaan er (fors) op vooruit; inkomens vanaf ca. € 40.000 gaan erop achteruit.

Kiezen voor een donor duurt levenslang

Ook als je geen partner hebt, maar wel het sterke verlangen moeder te worden, zijn er mogelijkheden om je kinderwens vorm te geven. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een spermadonor.

Maar met de keuze voor een spermadonor ben je er nog niet.

Er volgen meer keuzes: wordt het een donor van de spermabank? Of een ‘bekende’?

En bij de spermabank, kies je dan voor een Nederlandse donor of ga je gebruik maken van een Deense? Of de ‘bekende’, is dat iemand die je nu al kent, of ga je actief op zoek naar iemand die voor jou donor zou willen zijn?

De vader die Mila graag zou willen hebben

cover mijn mama en ik

Er zijn nog maar weinig kinderboeken die gaan over (kinderen in) solomoedergezinnen. De boekjes díe er zijn, gaan vaak heel expliciet over het ontstaan van het gezin. Waar geen papa is, maar wel een donor, of ‘een meneer van de zaadjes’.

Nu kreeg ik een prentenboek toegestuurd dat ook over een kind in een solomoedergezin gaat, maar waar de donor geen rol in speelt. Dat is mijns inziens een welkome aanvulling!

Want solomoedergezinnen zijn eigenlijk hele gewone gezinnen, waar kinderen naar school gaan, spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Waar soms ruzie is en vaak heel veel plezier.