facebook  linkedin  twitter

"Mede dankzij de workshop heb ik mezelf open durven stellen voor het moeder worden op een minder conventionele manier. Ook heb ik er vriendinnen voor het leven ontmoet."
(workshop Stilstaan bij je kinderwens)

Op zoek naar een bekende donor - online traject

Met grote regelmaat hoor ik vrouwen zeggen: ‘het liefst zou ik een bekende donor willen…’ vrijwel meteen gevolgd door heel veel ‘maren’.

‘Maar ik ken niemand…’,
‘maar zoiets kun je toch niet van iemand vragen…’,
‘maar hoe …’,  
‘maar wat als …’

Dit traject biedt handreikingen om goed voorbereid potentiele donoren te benaderen.

Alleen kiezen voor een kind, met de hulp van een bekende donor biedt kansen. Voor jou als (toekomstige) moeder, voor het kind en ook voor de donor. 

Maar dan moet wel eerst de man gevonden worden, en de vraag gesteld. En zullen jij als wensmoeder en hij als potentiele donor jullie wensen en verwachtingen op elkaar af moeten stemmen.

En als het tot een ‘ja’ komt, afspraken maken: enerzijds door zaken vast te leggen, anderzijds door te erkennen dat niet alles te voorzien is en ruimte te laten voor wat komt.

Goed voorbereid op pad

In een online traject van zes weken neem ik je mee op onderzoek. Ik laat je zien wat er komt kijken bij de keuze voor een bekende donor, en nodig je uit om te verkennen of en hoe een bekende donor jou zou passen.

Na afloop van het traject beschik je over concrete handvatten om daadwerkelijk stappen te gaan zetten: je weet wat jij wilt van een bekende donor, wie er in aanmerking komt en/of waar en hoe je kunt zoeken, wat je met een potentiele donor moet bespreken en – mocht het tot overeenstemming komen – wat je vast kunt leggen.

De opbouw van het trajecT

 • Week 1: Waarom kiezen voor een bekende donor?
  Waarom kies jij voor een bekende donor? Zijn de verwachtingen die je van deze keuze hebt, reëel?

 • Week 2: Wat wil jij wel/niet van een bekende donor?
  Maak voor jezelf een wensenlijstje: hoe zie jij de rol/betrokkenheid van een bekende donor? Wat is voor jou een harde voorwaarde, waar ben je bereid eventueel concessies te doen? Wat zijn mogelijke (juridische) consequenties van bepaalde keuzes?

 • Week 3: Wie komen er in aanmerking? Waar zoek/vind je?
  Ken je iemand in je eigen vrienden/kennissenkring? Hoe gebruik je je netwerk om via via in contact te komen met een potentiele donor? Waar biedt internet mogelijkheden?

 • Week 4: Hoe – wanneer stel je de vraag of iemand donor voor jou zou willen zijn?
  Er zijn verschillende manieren om ‘dé vraag’ te stellen: welke zou bij jou passen? Welke reacties kun je verwachten? Hoe ga je om met een afwijzing?

 • Week 5: Waar moet je het met elkaar over hebben? Wat kun/moet je vastleggen?
  De fase waarin je met een potentiele donor in gesprek gaat, wederzijds verwachtingen verkent en afstemt, en – als jullie tot overeenstemming komen – een donorcontract opstelt.

 • Week 6: Actieplan en inventarisatie 'losse eindjes'
  Je bent nu voorbereid. Tot welke inzichten ben je gekomen? Hoe ga je verder? Welke concrete stappen ga jij de komende periode zetten, en waar zitten nog 'losse eindjes'?

Praktische zaken

6 weken online begeleiding: iedere week twee mails: één met informatie (filmpje, tekst, links) en een (of meer) concrete opdrachten, en een tweede met een artikel ter inspiratie.

In een geheime groep op Facebook (groep is niet zichtbaar en niet vindbaar voor niet-leden) ‘ontmoet’ je andere vrouwen die bezig zijn met hun zoektocht naar een bekende donor. Er is ruimte voor uitwisseling en voor het stellen van vragen.

Een individueel (coachings)gesprek: na afloop van het online traject nodig ik je van harte uit voor een gesprek, waarin we terugblikken op de voorgaande weken, een plan maken voor de komende periode en waar je al je resterende vragen kunt stellen.

 

Dit traject heeft - in een try-out vorm - parallel gelopen aan het schrijven van het boek Donor bekend. Inmiddels is het boek verschenen, en ben ik bezig dit begeleidingstraject ook zijn definitieve vorm te gaan geven. Uiterlijk medio juni 2017 meer informatie. Via deze website en mijn 2-wekelijks I-zine (aanmelden in de rechter kolom bovenaan) houd ik je daarvan op de hoogte. 

Deelneemsters aan het eerste try-out traject schreven:

Goede volgorde: van nadenken (waarom? wensenlijst), naar adviezen (hoe stel je de vraag), naar actie

Heldere en goede opdrachten

Duidelijke, bruikbare adviezen die voortkomen uit veel ervaring

Door de wekelijkse filmpjes gaat het echt leven

Een gestructureerde manier om over de mogelijkheid van een C-donor na te denken

 

 

aanmeldknop

 Aanmelden kan weer vanaf medio juni 2017

Met het boek Donor bekend, kun je zelf al wel aan de slag met dit onderwerp. 

Op je inschrijving voor dit traject is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat je tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden je inschrijving kunt intrekken en recht hebt op teruggave van reeds betaalde bedragen. Dit geldt niet meer na ontvangst van de tweede begeleidingsmail.

 

Tags: kinderwens, bekende donor